Curs noves tecnologíes i Assemblea General Ordinària de Socis 2020